ΛΕΑ Φεστιβάλ– Διαπολιτισμική Ανάπτυξη

μη κερδοσκοπική εταιρεία

Τ.Θ.77334, 175 10,

Π. Φάληρο, Aθήνα, Eλλάδα

T: + 30 210 9859682

Adriana Martínez

Διευθύντρια Φεστιβάλ ΛΕΑ

Leafestival.direccion@gmail.com

Aspa & Anotonia Vlachou
Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων Φεστιβάλ ΛΕΑ

Leafestival.pr@gmail.com

 

«Sol Latino»

Τριμηνιαίo πολιτιστικό περιοδικό της λατινοελληνικής κοινότητας, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Τ.Θ.77334, 175 10,

Π. Φάληρο, Aθήνα, Eλλάδα

T: + 30 210 9859682

info@solatino.gr