Ιδιοκτήτρια-εκδότρια

Adriana Martínez-Farsari. Tel: +30 210 9859682.

Dirección: PO Box 77334, 175 10 P. Fáliro, Atenas, Grecia

e-mail: leafestival.direccion@gmail.com

www.solatino.gr – www.lea-festival.com

Επίτιµος πρόεδρος

Petros Márkaris

Art Director

Valentina Villegas-Nika

Design

Dionisis Theodosis

Ar_Di_ / info@ardidesign.gr

Επιµέλεια

Leonora Moreleón, Dafni Kuruklí

Μετάφραση

Sapfó Diamanti

Σύµβουλος εκπαίδευσης 

Margarita Guerrero

Τύπος

Lena Matsiori

 Συντονιςμός Εθελοντών

 Aspa Delsol, Antonia Vlaju

Colaborador Web

Mitch Mapilli, BaaS

www.solatino.gr / www.lea-festival.com

Ilustraciones: Ilustraciones freepik

Comité de Organización LEA 2018:

Héctor Abad Faciolince, Dimitris Angelís, Mariana Baubeta, Martín Donoso, Marta Silvia Dios Sanz, Nicky Economou, Kleopatra Eleotriviari, Pedro Fabián, Flavio Goldman, Juanita La Quejica, Margarita Larriera, Virginia López Recio, José Oriol Marrero Martínez, Leonora Moreleón, Martha Moreleón, Pedro Olalla, Nanna Papanicoláu, Konstantinos Paleologos, Carolina Petryszyn, Juan Vicente Piqueras, Nikos Pratsinis, Dimitris Psarrás, Hasdiris Quintana, Karen Reyna, Juan Sáenz, Katerina Tsartaklea, Oliwia Twardowska, Kostas Vrachnos, Paloma Zioga

Eκτύπωση

StilvoPress, Tηλέφωνο: 210 5781638

«Sol Latino»

Πολιτιστικό περιοδικό της λατινοελληνικής κοινότητας, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Τ.Θ.77334, 175 10, Π. Φάληρο, Aθήνα, Eλλάδα