ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΛΕΑ