ΛΕΑ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

T: + 30 210 9859682

www.lea-festival.com

Adriana Martínez

Διευθύντρια

Leafestival.direccion@gmail.com

*

Aspa y Antonia Vlachou

Δημόσιες Σχέσεις ΛΕΑ

leafestival.pr@gmail.com

*

Λένα Ματσιώρη

ΤΥΠΟΣ

ematsiori@yahoo.gr

T: +30 6972997338

*

«Sol Latino»

Revista cultural trimestral de la comunidad latino-helénica.

P.O. Box : 77334, 175 10,

Paleo Fáliro, Attika

T: + 30 210 9859682

Leafestival.direccion@gmail.com